Deirde

69 tekstów – auto­rem jest Deir­de.

Za­nim zaczniesz narze­kać, że nikt cię nie słucha, sprawdź, czy pot­ra­fisz mówić. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 15 lipca 2011, 19:57

Człowiek to je­dyny rzeczow­nik, który od­mienia się przez cza­sy i osoby. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 maja 2011, 19:11

Jed­ni bu­dują most, a in­ni sta­wiają na nim mur. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 19 marca 2011, 19:03

Z par lu­bi pa­rować sparzo­na miłość. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 4 marca 2011, 18:34

Zbyt często usy­piamy gryzące wyrzu­ty su­mienia. Później nie roz­budzi ich na­wet najgłośniej­szy krzyk serca. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 lutego 2011, 15:32

Z nis­kiej sa­mooce­ny wy­hodo­wał prze­rośnięte ego. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 24 stycznia 2011, 19:04

Życie jest piękne.
Prob­lem w tym, że człowiek pot­ra­fi wszys­tko oszpecić. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 13 grudnia 2010, 20:59

Mo­je złot­ko zaśnie­działo. Oka­zało się tombakiem. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 10 grudnia 2010, 18:20

Zez­wierzęce­nie to, wbrew po­zorom, bar­dzo ludzka cecha. 

aforyzm
zebrał 176 fiszek • 8 grudnia 2010, 20:57

Wpadł Ci w oko? Pozbądź się go za­nim wy­woła łzawienie. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 29 listopada 2010, 18:09

Deirde

Ważne są tylko te dni, których nie znamy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deirde

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność